Bli med på innspillsmøte på Stovner om trygghet!

Åpent innspillsmøte på Stovner

Stovner Arbeiderparti og Programkomiteen i Oslo Arbeiderparti inviterer til innspillsmøte om trygghet. 

Vi vil høre dine forslag til vårt programarbeid! 

Hvordan skaper vi trygge og gode nærmiljø? Hvordan kan vi forebygge og bekjempe kriminalitet, eller at ungdom faller utenfor? 

Nå kan du gi dine innspill til programarbeidet. Vi har invitert noen innledere som skal sette rammen for møtet. Møtet er åpent for alle, enten du vil dele dine synspunkter med oss eller bare lytte til samtalen. Det er også mulig å gi innspill til andre politikkområder. 

Vi samles på Deichman Stovner mandag 24. september fra 18.00–20:00

Vi håper å se deg der!