Om Stovner Arbeiderparti

Stovner Arbeiderparti

Stovner Arbeiderparti er et bydelsparti i Oslo Arbeiderparti. Bydelspartiet omfatter lagene (kalles partiavdelinger) Stovner-Vestli Arbeiderpartilag og Høybråten Arbeidersamfunn, samt Stovner AUF. Bydelspartiet har ansvaret for det bydelspolitiske arbeidet, herunder behandle og innstille på saker av stor betydning/prinsipiell karakter som behandles av bydelsutvalget. BU-leder Rashid Nawaz er gruppeleder for Arbeiderpartiets gruppe i bydelsutvalget. Arbeiderpartiet har sju representanter i bydelsutvalget av i alt 15 representanter. Norvald Mo er leder i Stovner Arbeiderparti med Anne Karima Nordengen som nestleder. Lagene (partiavdelingene) har ansvar for øvrig politisk virksomhet, men kan også drive med virksomhet knyttet til lokale saker. Det er lagene som er representert i Oslo Arbeiderpartis representantskap. Representantskapet utgjør også årsmøte som er Oslo Arbeiderpartis øverste besluttede myndighet. 

Både lokallagene og bydelspartiet arrangerer medlemsmøter og åpne møter med ulike tema. Og som medlem kan du også delta i skoleringsvirksomhet som Oslo Arbeiderparti står for. Styret

  • Kontakt oss

    Her finner du kontaktinformasjon om styret og Arbeiderpartiets bydelsutvalg

Lokallag i Stovner Arbeiderparti