Politikken

Bydelsprogram

Bydelsprogram for Stovner bydel

Stovner bydel har en befolkning som representerer et rikt flerkulturelt fellesskap hvor folk trives til tross for økonomiske, sosiale og kulturelle forskjeller. 

Arbeiderpartiet har som mål at alle skal bo i en levende, trygg og inkluderende bydel der det er små forskjeller mellom folk.

Noen av beboerne har bodd i bydelen i generasjoner, mens andre har kommet flyttende i nyere tid. Det flerkulturelle og mangfoldige samfunnet som Stovner bydel er i dag, er vesentlig forskjellig fra det Stovner bydel var for noen år tilbake. 

Bydelens oppgaver og tjenester må stå i forhold til den raskt endredebefolkningssammensetningen.


Vedlegg 1

Bydelsprogram for Stovner - kortversjon

Stovner Arbeiderparti jobber for en levende, trygg og inkluderende bydel med små forskjeller mellom folk. I neste periode vil vi satse på gode oppvekstsvilkår, trygg alderdom og bedre betingelser for kultur og idrett. Utfordringene bydelen står ovenfor løses best i fellesskap.


Vedlegg 2