Gratulerer, Stovner bydel har fått ny BU - leder, Rashid Nawaz og et nytt bydelsutvalg

En stor takk til Karl P. Olsen som ledet sitt siste BU - møte den 11. november

original

Stovner Arbeiderpartis bydelsutvalg 2015 – 2019

1. Rashid Nawaz, BU - leder

2. Brit Axelsen, BU – nestleder og gruppeleder

3. Anette Trondal Johansen

4. Bjørn Hallme, nestleder i gruppa

5. Awais Aslam

6. Athithan Kumarasamy

7. Bjørn Edvar Torbo

8. May – Britt Christensen

9. Akilina Wimalaran


Vararepresentanter

1. Maria Khan Nawaz

2. Britt Lindhart

3. Lennart Andre Tveita

4. Karl P. Olsen

5. Laila Nikolaisen

6. Håvard Engebretsen

7. Eva Semmerud

8. Laila Kongerød

9. Grete Andberg

10. Bjartmar – Arve Gjerde


Arbeidsutvalg

Rashid Nawaz, Brit Axelsen, Bjørn Hallme

Arbeidsutvalg, vara

Anette Trondal Johansen, Athithan Kumarasamy, May - Britt Christensen