Komiteer i Stovner Arbeiderparti fram mot 2023

Program-, nominasjons- og valgkomiteer

På medlemsmøte 8. juni ble det valgt ulike komiteer fram mot neste års årsmøte og valg til nytt bydelsutvalg. 

Programkomite nytt bydelsprogram 2023-2027: Brit Axelsen, leder og som medlemmer Britt Lindhart, Linn Shive, Arne Larsen, Awais Aslam, Akilina Wimalarasan, Anne Karima Nordengen og Usman Hussain. Rashid Nawaz, Laila Nicolaisen og Norvald Mo tiltrer komiteen med tale og forslagsrett. 

Komiteen skal utarbeide forslag til nytt bydelsprogram. Komiteen vil både ta kontakt med ulike lag, foreninger m.fl. for å få innspill, og arbeide sjølstendig med ulike saksområder som et slikt program må innholde. Partiorganisasjonen vil ellers ha medlemsmøter for å gi komiteen forslag. Programmet vil bli vedtatt på medlemsmøte innen midten av februar 2023.

Nominasjonskomite valgliste 2023-2027: Lasse Johannessen, leder og som medlemmer Håvard Engebregtsen og Runa Kirby Torbo. Komiteen skal forslå forslag til kandidater på liste som fremmes på nominasjonsmøte en gang vinteren 2023. 

Valgkomite årsmøtet 2023: Brit Axelsen, leder og som medlemmer Håvard Engebregtsen og Naima Hibout. Komiteen skal fremme forslag til nytt styre på årsmøte som må avholdes innen midten av mars 2023.