Stovner Arbeiderpartis medlemmer av Miljøo- og byutviklingskomiteen

Leder Bjørn Hallme

original_1478642951_3008978

1. Bjørn Hallme (leder)

2. Britt Lindhart

3. Bjørn Torbo

4. Akilina Wimalaran

Varamedlemmer

1. Håvard Engebretsen

2. Jon – Inge Sogn

3. Tove Røsten

4. Rashid Nawaz