Stovner Arbeiderpartis medlemmer i Helse- og sosialkomiteen

Leder May Britt Christensen

original_1478639616_280619

Helse- og sosialkomiteen (HOK)

1. May – Britt Christensen (leder)

2. Awais Aslam

3. Karl P. Olsen

4. Laila Nikolaisen