Stovner Arbeiderpartis medlemmer i Mangfold, oppvekst- og kulturkomiteen

Leder Anette Trondal Johansen

original_1478639892_0305846

Mangfold, oppvekst- og kulturkomiteen (MOK)

1. Anette Trondal Johansen (leder)

2. Athithan Athithan Kumarasamy (nestleder)

3. Lennart Tveita

4. Eva Semmerud

Varamedlemmer

1. Laila Kongerød

2. Uhsman A. Mushtaq

3. Rolf Torbo

4. Maria Nawaz