Takk Jan!

Tusen takk Jan for alt du har gjort. Selv om du ikke lengre er leder av Oslo Ap, vet vi at ditt engasjement og kampen for sakene du er opptatt av, ikke er over. Jørn Nygren – leder av Stovner Ap

original_1478639901_2564385

I forbindelse med Stovner Arbeiderparti sitt årsmøte og medlemsmøte 2. mars, hadde vi Jan Bøhler på besøk. Jan holdt som vanlig et inspirerende og tankevekkende innlegg, det hele ble avsluttet med en god og fremtidsrettet debatt.

Etter debatten, benyttet vi anledningen til å takke Jan for alt han har gjort for Oslo og for Groruddalen. Som leder av Stovner Ap, skulle jeg forberede meg på hva jeg skulle si til Jan, og hva sier man til en som har vært din nærmeste "sjef" på jobben, leder av Oslo Ap og til en man har vært knyttet til og sett opp til i mange år.

Det er umulig å nevne alle de sakene som Jan har vært opptatt av og kanskje komme i skade for å glemme en sak eller to.

Men vi vil takke deg for alt du har satt ditt preg på og har vært opptatt av; Groruddalssatsingen, gratis kjernetid, Aker sykehus, Ahus, Ahus - banen, lokk over E6, tverrgående forbindelse, ny sentrumstunnell, barn- og idrett, vold i nære relasjoner, mer og bedre politi, bosituasjon - utleieproblematikk, ungdommen - ja listen kunne ha blitt mye lengre.

Takk for ditt utømmelige engasjement og stå på vilje, for alle de tusenvis av timer med slit og arbeid som mange ikke har sett, men som vi vet ligger til grunn for ditt arbeid.

Ingen sak har vært for liten eller for stor. Uten ditt engasjement hadde vi kanskje ikke hatt Granittrock, og Scandinavian Star saken hadde ikke tatt den vendingen vi har sett i det siste.

Tusen takk Jan for alt du har gjort. Selv om du ikke lengre er leder av Oslo Ap, vet vi at ditt engasjement og kampen for sakene du er opptatt av, ikke er over. Jørn Nygren – leder av Stovner Ap