Vedtak fra årsmøtet i Stovner Arbeiderparti 2022

28. februar 2022 avholdt Stovner Arbeiderparti årsmøte.
Årsmøtet vedtok tre uttalelser:

- Ukraina trenger vår hjelp

- Trygge skoleveier - det gjelder barna våre

- Ikke fengsel til Bredtvet eller Haugenstua

Her ser du alle tre vedtakene

Årsmøtet vedtok også gi bevilge 5.000 til Leger uten grenser i forbindelse med krigen i Ukraina.